Khi thực hành lái xe oto cần lưu ý (tiếp theo)

Bài 7. Ghép xe vào nơi đỗ

Các lỗi mắc phải:
– Mỗi lần bánh xe đè lên vạch một lần là một lần: trừ 5 điểm.
– Quá thời gian thực hiện bài thi, cứ 2 phút bị trừ 5 điểm.
– Ghép xe sai vị trí (chưa báo hoàn thành): trừ 5 điểm.
– Không ghếp xe (không lùi vào hết chuồng): truất quyền thi.

Khi thực hành lái xe oto cần lưu ý (tiếp theo)

Bài 8. Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt

Các lỗi mắc phải:
– Không thay đổi số đúng: trừ 5 điểm.
– Không đạt tốc độ quy định: trừ 5 điểm.
– Chú ý: bài này chỉ bị trừ 1 trong các lỗi trên (chỉ bắt lỗi đầu tiên, các lỗi sau được bỏ qua).

Bài 9. Tăng tốc, đổi số trên đường thẳng

Các lỗi mắc phải:
– Không dừng trước vạch dừng hoặc dừng quá vị trí dừng quy định: trừ 5 điểm.
– Dừng xe ngoài phạm vi dừng quy định: trừ 5 điểm

Bài 10. Kết thúc

Các lỗi mắc phải:
– Không bật xi nhan phải trước khi qua vạch kết thúc : trừ 5 điểm.

Bài 11 : Các lỗi khác.

– Lái xe quá tốc độ quy định: Cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
– Lái xe bị chết máy: Cứ 1 lần bị trừ 5 điểm.
– Thực hiện bài quá thời gian quy định: cứ 3 giây trừ 1 điểm.
– Lái xe vào nhầm bài thi, không đúng trình tự bài thi : truất quyền thi.
– Lái xe gây lên vỉa hè hoặc gây tai nạn: giám khảo truất quyền thi.

Leave a Comment