Những điểm cần chú ý khi thi thực hành lái xe oto

Những điểm cần chú ý khi thi thực hành lái xe oto

Bài 1. Xuất phát

Các lỗi mắc phải:
– Không thắt dây an toàn: trừ 5 điểm.
– Không bật đèn xi nhan trái (hoặc bật sai) trước khi xuất phát: trừ 5 điểm.
– Không khởi hành được trong vòng 20 giây: trừ 5 điểm.
– Không khởi hành được trong vòng 30 giây: truất quyền thi.

Bài 2. Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

Các lỗi mắc phải:
– Không dừng trước vạch dừng hoặc dừng quá vị trí dừng quy định: trừ 5 điểm.
– Dừng xe ngoài phạm vi dừng quy định: trừ 5 điểm.

Bài 3. Dừng xe, khởi hành trên dốc lên

Các lỗi mắc phải:
– Dừng xe ngoài phạm vi dừng quy định: trừ 5 điểm.
– Quá 30 giây không khởi hành được: truất quyền thi.
– Xe tụt dốc quá 50 cm: truất quyền thi.
– Dừng quá vạch dừng quy định, hoặc không dừng xe: truất quyền thi.

Bài 4. Đi xe qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc

Các lỗi mắc phải:
– Mỗi lần bánh xe đè lên vạch một lần là một lần: trừ 5 điểm.
– Lái xe ra ngoài vệt bánh xe: truất quyền thi.
– Quá thời gian thực hiện bài thi, cứ 2 phút bị trừ 5 điểm.

Bài 5. Qua ngã tư có đèn tín hiệu giao thông

Các lỗi mắc phải:
– Dừng xe ngoài phạm vi dừng quy định: trừ 5 điểm.
– Dừng xe quá vạch dừng quy định: trừ 5 điểm.
– Vượt đèn đỏ: trừ 10 điểm.
– Không bật đèn xi nhan chuyển hướng khi qua ngã tư: trừ 5 điểm.
– Không bật đèn xi nhan chuyển hướng khi qua ngã tư: trừ 5 điểm.
– Quá 30 giây từ khi đèn xanh không qua được ngã tư: trừ 5 điểm.
– Quá 30 giây từ khi đèn xanh không qua được ngã tư: truất quyền thi.

Bài 6. Đi xe qua đường vòng quanh co (chữ S)

Các lỗi mắc phải:
– Mỗi lần bánh xe đè lên vạch một lần là một lần: trừ 5 điểm.
– Quá thời gian thực hiện bài thi, cứ 2 phút bị trừ 5 điểm.

 

Leave a Comment